Křížek pro ODPADY ZDARMA (kdo třídí, ať neplatí)

V Jablonci máme od ledna nový systém zpoplatnění svozu odpadů. 🗑 A jak se osvědčil? Za nás vůbec! Naprostý Kocourkov. 🤬 Nabobtnala nesmyslná a drahá administrativa. A co je nejhorší: nejvíc platí ti poctiví, zatímco nepoctiví se vezou. ❗❗❗

Proto přicházíme s razantní změnou, která se už osvědčila v řadě měst: kdo poctivě odpad TŘÍDÍ, ten za svoz komunálního odpadu NEPLATÍ. Takový systém je totiž ekologický, administrativně výrazně méně náročný a zároveň i sociálně citlivý. 🌼

Vyčistíme Jablonec. Víme jak.