Křížek pro… ROZVOJ MĚSTA navržený s občany a dotažený do zdárného konce

Sídliště Šumava, dopravní terminál, lesopark Kokonín, silnice a opěrné zdi od Horního náměstí až dolu do Mlýnské, cyklostezka podél Nisy… to je jen pár projektů, které měly být hotové nebo před dokončením. Jen kdyby se trochu víc chtělo. Kdyby se před každým problémem neutíkalo.

Lukáš Pleticha už dokázal, že umí věci dotahovat. Rozjel nejvíc stavebních projektů – dokončil Územní plán (jako první statutární město v ČR), vyřešil letitý problém plný sporů ohledně odpadních vod v Kokoníně (podle přání místních), rozjel řadu ekologických projektů (např. obnovu biotopu na Dolině a revitalizaci Novoveské nádrže).

Dále inicioval zakládání osadních výborů, zavedl projednávání všech projektů s občany, úspěšně uspořádal první architektonickou soutěž v souladu se zákonem o veřejných zakázkách (jako první v ČR) na terminál veřejné dopravy a zasloužil se o maximální čerpání dotačních titulů.

Jenže řada projektů se zastavila. Čeká. Čeká, jestli je bude moci Lukáš dotáhnout…