Autor: Petr Mikula

Posted in Program

Křížek pro… ROZVOJ MĚSTA navržený s občany a dotažený do zdárného konce

Sídliště Šumava, dopravní terminál, lesopark Kokonín, silnice a opěrné zdi od Horního náměstí až dolu do Mlýnské, cyklostezka podél Nisy… to je jen pár projektů, které měly být hotové nebo před dokončením. Jen kdyby se trochu…

Posted in Program

Křížek pro… POŘÁDEK a BEZPEČNOST v ulicích

Pořádek a bezpečnost slibuje každý. Přitom v centru města se většina z nás cítí čím dál hůř. V Jablonci narůstá počet feťáků a nepřizpůsobivých. Po centru se potulují pochybné partičky hlučných výrostků s přenosnými reproduktory na plný výkon…

Posted in Program

Křížek pro… KOORDINACI uzavírek a CHYTŘEJŠÍ objížďky

Jasně, opravit se to musí! A občas nastanou nečekané problémy. Ale v posledních letech se ta koordinace staveb a oprav obzvláště nedaří! Ještě horší je pak kombinace různých objížděk, které navzájem nemají logiku. Objížďka jedné stavby řešená…

Posted in Program

Křížek pro… DOSTUPNÉ PARKOVÁNÍ

Parkovací domy zachrání zeleň na sídlištích a oživí centrum města pro život i podnikání! Stávající kapacita parkovacích míst je v Jablonci vzhledem k potřebám občanů velmi nedostatečná. Auta tak parkují i na zakázaných místech, na trávnících…

Posted in Program

Křížek pro CHYTRÉ ŠKOLSTVÍ

Odbor školství nejen v našem městě pracuje s jakousi setrvačností – stará se o investice do svých škol a jejich údržbu, ale ambice zvýšit kvalitu výuky, není příliš viditelná. Nákup kvalitních pomůcek a investice do IT…

Posted in Program

Křížek pro ODPADY ZDARMA (kdo třídí, ať neplatí)

V Jablonci máme od ledna nový systém zpoplatnění svozu odpadů. A jak se osvědčil? Za nás vůbec! Naprostý Kocourkov. Nabobtnala nesmyslná a drahá administrativa. A co je nejhorší: nejvíc platí ti poctiví, zatímco nepoctiví se vezou….

Posted in Program

Křížek pro LEVNÉ ENERGIE z městské elektrárny

Ceny energií jsou dnes pro mnohé likvidační. Město by mělo pomoci nejen domácnostem, ale i podnikatelům. A má pro to dobré předpoklady. Vlastní společnost Jablonecká energetická. Ta dlouhodobě zásobuje teplem tisíce domácností i řadu podniků v…